Gdzie leżą Siedlce?

Siedlce to miasto we wschodniej Polsce w województwie mazowieckim, na Podlasiu Południowym. Siedlce leżą na Wysoczyźnie Siedleckiej, która geograficznie jest częścią Niziny Południowopodlaskiej; między rzekami Muchawka i Helenka.

Źródła:

This article was updated on grudzień 1, 2022