Gdzie leży K2?

K2, inaczej Czogori to ośmiotysięcznik, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi. Znajduje się na granicy Chin i Pakistanu. 

Źródła:

This article was updated on grudzień 3, 2022