Łotwa

Gdzie leży Łotwa?

Łotwa, a właściwie Republika Łotwy to państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich. Od północy Łotwa graniczy z Estonią, od wschodu z Rosją i Białorusią, a od południa z Litwą.

Źródła:

This article was updated on grudzień 2, 2022