Gdzie leży Wyżyna Lubelska?

Wyżyna Lubelska to region geograficzny w południowo-wschodniej części Polski, rozciągający się pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na wschodzie. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie i Nizinę Południowopodlaską, a ku południu sąsiaduje z wałem Roztocza i Kotliną Sandomierską. 

Źródła:

This article was updated on grudzień 8, 2022